Jeszcze jeden nowy zawód

Kategoria: Technikum Opublikowano: czwartek, 25, luty 2016 Dyrekcja

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI – nowy zawód w Zespole Szkół im. Staszica w Opolu na który ogłaszamy nabór.

agrotronika1Uczeń kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z organizowaniem i kontrolą przebiegu procesów eksploatacji i naprawy pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Technik mechanizacji rolnictwa powinien być również przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń), organizacji obrotu sprzętem rolniczym, naprawy i eksploatacji maszyn i pojazdów rolniczych.

Obsługa i serwisowanie nowoczesnych maszyn, zwłaszcza będących w okresie gwarancyjnym eksploatacji, może wymagać od niego uzyskania dodatkowych uprawnień od poszczególnych producentów sprzętu rolniczego. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych przez producentów sprzętu rolniczego wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności specjalistycznych przez absolwentów tego zawodu.

Technik mechanizacji rolnictwa może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

agrotronika2

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;
 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Analiza ofert pracy, a także możliwość podjęcia i prowadzenia samodzielnej działalności usługowej lub produkcyjnej, wykazała, że absolwenci tego kierunku kształcenia nie są dominującą grupą osób wśród poszukujących pracy. Technicy mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogą kontynuować edukację na uczelniach wyższych, na wydziałach technicznych uniwersytetów przyrodniczych w różnych ośrodkach akademickich

Od września nowe zawody

Kategoria: Technikum Opublikowano: czwartek, 11, luty 2016 Dyrekcja

Od 1 września 2016r. szkoła uruchamia nowe zawody:

- W TECHNIKUM

 • Technik procesów drukowania
 • Technik procesów introligatorskich

Absolwenci kształcący się w tych zawodach mogą podejmować pracę w:

 • drukarniach, zakładach poligraficznych i firmach introligatorskich,
 • biurze obsługi klienta jako osoby planujące i kontrolujące produkcję poligraficzną zarówno detaliczną jak i przemysłową,
 • wydawnictwach i agencjach reklamowych,
 • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą oferując możliwość drukowania materiałów tekstowych i graficznych oraz ksero.

Szkoła współpracuje z renomowanym pracodawcą OPOLGRAF-em – Opolskimi Zakładami Graficznymi, gdzie uczniowie realizować będą zajęcia praktyczne oraz posiadają gwarancję zatrudnienia.

- W SZKOLE ZAWODOWEJ

dekarzDekarz – rzemieślnik, zajmujący się pokrywaniem i naprawianiem dachów materiałami dekarskimi tj.: dachówkami, blachodachówkami, kamieniem np. łupkiem naturalnym lub strzechą.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w zakładach ogólnobudowlanych i firmach dekarskich, w zakładach produkcji pokryć dachowych i składach budowlanych, może prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu robót dekarskich.

Cieśla - zawód związany jest z obróbką drewna i polega na wykonywaniu elementów konstrukcji, części wyposażenia oraz detali z drewna, trwale związanych z obiektem działania (budynek, budowla, okręt). W pracy cieśla wykorzystuje zestaw narzędzi ciesielskich, wykonując w przygotowanym materiale odpowiednie połączenia. Do prac ciesielskich niezbędna jest znajomość czytania rysunków technicznych.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w zakładach remontowo–budowlanych, przedsiębiorstwach przemysłu meblarskiego, stolarki budowlanej, produkcji tworzyw drzewnych, opakowań i galanterii drzewnej, może prowadzić własną działalność gospodarczą

stolarz

Stolarz - praca stolarza polega na tworzeniu z różnych rodzajów drewna oraz z materiałów drewnopochodnych przedmiotów codziennego użytku i mebli. Zawód stolarza wymaga dużej wiedzy na temat różnorodnych gatunków drewna, oceny ich jakości, właściwości i przeznaczenia oraz rodzajów połączeń: stałych (na klej) lub rozłącznych (kołkowych, wpustowych) itp. Stolarz powinien posiadać wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne i uzdolnienia artystyczne. Musi także umieć dopasować różne rodzaje drewna, oraz trwale połączyć elementy przy pomocy kleju, gwoździ, stalowych śrub.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w przemyśle meblarskim, zakładach stolarskich, pracowniach konserwacji zabytków, może prowadzić własną działalność gospodarcza.

Murarz-tynkarz – uczeń nabywa umiejętności zawodowe z zakresu;

 • wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Absolwent kształcący się w tym zawodzie może podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo–budowlanych, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - uczeń nabywa umiejętności z zakresu:

monter

 • montowania systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót malarskich;
 • wykonywania robót tapeciarskich;
 • wykonywania robót posadzkarskich;
 • wykonywania robót okładzinowych.


Absolwent może uzyskać zatrudnienie w zakładach remontowo-budowlanych, zakładach usług malarskich oraz zakładach rzemieślniczych, może założyć własną działalność gospodarczą.

Na rynku pracy po weryfikacji ofert na popularnych portalach poszukiwani są specjaliści z zakresu prac malarsko–tapeciarskich oraz posadzkarskich.

Introligator - absolwent kształcący się w tym zawodzie może podejmować pracę w: drukarniach, firmach introligatorskich, biurze obsługi klienta jako osoba planująca i kontrolująca produkcję poligraficzną zarówno detaliczną jak i przemysłową, wydawnictwach, które we własnym zakresie realizują wykonawstwo gotowych publikacji, agencjach reklamowych, może prowadzić własną działalność gospodarczą oferując możliwość drukowania materiałów tekstowych i graficznych oraz ksero.

drukarz

Drukarz – absolwent kształcący się w zawodzie drukarz może podjąć pracę w: wydawnictwach, drukarniach, działach poligraficznych, zakładach prowadzących usługi poligraficzne, firmach rzemieślniczych, dużych instytucjach - np. w wyższych uczelniach, szkołach, urzędach, zakładach przemysłowych itd., może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wszystkim uczniom zapewniamy praktykę zawodową i możliwość zatrudnienia w renomowanych zakładach po ukończeniu szkoły.

Partnerzy Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu